Νέα της βιομηχανίας

Προβολείς LED

2020-03-07
Ο προβολέας ενός αυτοκινήτου είναι ο προβολέας του αυτοκινήτου. Ο προβολέας είναι ένα φωτιστικό που αναγνωρίζει τον μπροστινό ορίζοντα κατά την οδήγηση τη νύχτα και είναι συμμετρικά εγκατεστημένο και στις δύο πλευρές του μπροστινού άκρου του οχήματος. Το LED είναι ένα είδος συσκευής ηλεκτροφωταύγειας. Χρησιμοποιεί στερεό τσιπ ημιαγωγού ως υλικό εκπομπής φωτός, και τα φωτόνια εκπέμπονται από ανασυνδυασμό φορέα για να εκπέμπουν άμεσα φως. Οι προβολείς LED είναι φωτιστικά που κατασκευάζονται χρησιμοποιώντας LED ως πηγές φωτός.
Tel
E-θώρακας