Εξοπλισμός


Ενσωμάτωση του σφαιρικού ελεγκτή

Tester ακριβείας ψεκασμού αλατιού

Μηχανή δοκιμής

Ενσωμάτωση του σφαιρικού ελεγκτή

Προγραμματιζόμενος θάλαμος δοκιμής σταθερής σκόνης

Προγραμματιζόμενη αίθουσα δοκιμής βροχής

Προγραμματιζόμενο θάλαμο Temp & Humi

Δονητής
Τηλ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ